Juridische mededeling

Uitgever van de site

HOUTENPELLETS

Hoofdkantoor:

Anthonetta Kuijlstraat 110 3066 GS

Accommodatie

II. Voor alle informatie of advies kunt u contact met ons opnemen:

Online, via WhatsApp, e-mail: contact@houtenpellets.store Tel: +32460451290

III. We doen er alles aan om haar gebruikers het beste te bieden

mogelijke navigatie en volledige en relevante informatie. Voor het geval u

ongepaste of illegale inhoud op te merken, nodigen wij u uit om dit aan ons te melden op onze

Pagina "Contact".

IV. HOUTENPELLETS

 is de eigenaar en/of beschikt over de nodige vergunningen om te distribueren

de volledige inhoud van de Site of beschikbaar gesteld via de Site en in het bijzonder de teksten,

tekeningen, grafieken, afbeeldingen, foto's, merken en logo's. Deze inhoud wordt beschermd door

intellectuele eigendomsrechten; Het is daarom verboden om te kopiëren, te wijzigen,

transcriberen, extraheren, hergebruiken en in het algemeen reproduceren en verspreiden van deze inhoud

zonder onze toestemming.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

constitutief voor het strafbare feit namaak, strafbaar volgens het strafrecht.

Auteursrecht

Alle informatie of documenten op de Site, evenals alle elementen die voor de Site zijn gemaakt, zijn ofwel eigendom van de uitgever van de Site, of zijn onderworpen aan gebruiks-, reproductie- en representatierechten die ten behoeve van deze laatste worden verleend. Deze informatie, documenten of elementen zijn onderworpen aan auteursrechtwetten zodra ze beschikbaar worden gesteld aan het publiek op deze Site.

Kopieën van de documenten op deze Site mogen alleen worden gemaakt voor informatieve doeleinden en uitsluitend voor strikt privégebruik. Geen enkele licentie, noch enig ander recht dan dat van het raadplegen van de Site, wordt aan iemand verleend met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. De reproductie van de documenten van de Site is toegestaan voor het exclusieve doel van informatie voor persoonlijk en privégebruik: elke reproductie en elk gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de uitgever van de Site. In ieder geval moet de toegestane reproductie van de informatie op deze Site de bron en de juiste vermelding van eigendom vermelden.